20 มกราคม 2554

ชีวิตมหัศจรรย์

เรียนเชิญพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ทุกคณะ ทุกสังกัด ทุกนิกาย ไปร่วมรับพระพรและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต ได้ในงาน ชีวิตมหัศจรรย์ จัดโดยคณะกรรมการชีวิตมหัศจรรย์ ภายใต้คณะกรรมการประกาศและการเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) ที่ลานอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกีฬาหัวหมาก ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น วันที่ 21-23 มกราคมนี้ พบกับหลากหลายกิจกรรม นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ รับการสัมผัสแตะต้องจากพระเจ้า หลุดพ้นจากพันธนาการ สัมผัสกับการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ

ยนห์น 11:40 พระเยซูตรัสกับเธอว่า   “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า   ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”  

ถ้าวันนี้เราเชื่อเราจะไ้ด้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ถ้าวันนี้เราเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง เราจะได้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้า
ถ้าวันนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ เราจะได้เห็นการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางคนทั้งหลาย


จงไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า จงออกไปด้วยความเชื่อ อย่าได้สงสัย จงออกไปประกาศด้วยความเชื่อ จงพาคนเจ็บคนป่วยไปด้วยความเชื่อ

ท่านที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผมขอเชิญชวนท่านให้ไปงาน ชีวิตมหัศจรรย์ ไปตั้งแต่วันเเรกแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง

ท่านที่อยากมีชีวิตที่เติบโตในพระเจ้า ท่านที่อยากรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล ไม่ควรพลาด เพราะว่าท่านจะไ้ด้รับการเสริมสร้างผ่านงาน ชีวิตมหัศจรรย์ นี้

ท่านที่อยากเห็นคริสตจักรของท่านเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด จงหนุนใจสมาชิกในคริสตจักรของท่าน ให้พาผู้สนใจ พาคนเจ็บคนป่วยไปงาน ชีวิตมหัศจรรย์ นี้ให้มากที่สุด เมื่อเสร็จจากงาน ชีวิตมหัศจรรย์ นี้แล้วท่านจะพบว่าคริสตจักรของท่านมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด

พระเยซูยังทรงเหมือนเดิม
ฮีบรู 13:8 ผู้เขียนพระธรรมฮีบรู ได้บอกว่า "พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้   และเวลาวันนี้   และต่อๆไปเป็นนิจกาล"


พระองค์ทรงเป็นอย่างไรในอดีต ก็ยังเป็นอย่างนั้นในปัจจุบัน
พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ในอดีตอย่างไร พระองค์ก็ยังทรงทำอย่างนั้นในปัจจุบันด้วย
ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พระเจ้ายังคงเหมือนเดิม ยังรักเราเหมือนเดิม
ยังทรงฤทธิ์อำนาจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเเปลง

ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้อ่านข้อความใน Blog นี้ ไปร่วมงานนี้ด้วยกันครับ

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น