ติดต่อเรา

สำนักงานคริสตจักรแห่งสันติภาพ (ชั่วคราว)
80/330 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

email : churchofpeace2010@gmail.com
โทรศัพท์ :  089-117-0770
web official : www.churchofpeace2010.org


การเดินทางมาคริสตจักร 

คริสตจักรแห่งสันติภาพ ใช้ห้องประชุมของโรงเรียนบางกะปิ (ตรงข้ามนิด้า) เป็นห้องประชุมนมัสการ
เป็นห้องประชุมหรู จุคนได้ประมาณ 200 คน
การเดินทางสะดวกมีรถประจำทางผ่านหลายสาย ที่จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศร่มรื่น

การเดินทางมาคริสตจักรแห่งสันติภาพ มาได้หลายเส้นทาง
  1. มาถนนเส้นลาดพร้าว นั่งรถประจำทางสาย 27, 151 หากมาสายอื่น ต่อรถที่หน้าห้างน้อมจิตต์ สาย 27, 143
  2. มาถนนเส้นรามอินทรา-นวมินทร์ นั่งรถประจำทางสาย 95, 95ก, 150, 520 มาต่อรถที่ตลาดบางกะปิ สาย 60, 71, 501
  3. มาถนนเส้นรามคำแหง นั่งรถประจำทางสาย 71, 60, 501
  4. มารถส่วนตัว
    -ถ้ามาทางถนนลาดพร้าว ให้ใช้ทางด้านล่าง (ไม่ขึ้นสะพาน) ผ่านเดอะมอลล์บางกะปิ ผ่านสามแยกตลาด ผ่านสี่แยกบางกะปิ ตรงไป ข้ามคลองชิดซ้ายเลี้ยวเข้าร.ร.บางกะปิ
    -ถ้ามาทางเส้นนวมินทร์ถึงสี่แยกบางกะปิ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเสรีไทย ข้ามคลองชิดซ้ายเลี้ยวเข้าร.ร.บางกะปิ
    -ถ้ามาถนนรามคำเเหงจากหน้ารามถึงสี่แยกลำสาลีเลี้ยวซ้ายแล้วชิดขวา เลี้ยวขวาที่สามแยก ผ่านสี่แยกบางกะปิ ตรงไปข้ามคลองชิดซ้ายเลี้ยวเข้าร.ร.บางกะปิ
    -ถ้ามาทางถนนเสรีไทย ผ่านหน้านิด้า กลับรถใต้สะพาน ข้ามคลองชิดซ้ายเลี้ยวเข้าร.ร.บางกะปิ

สถานที่ตั้งโรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนบางกะปิ ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยนิด้า (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)