เกี่ยวกับคริสตจักร

สวัสดีครับ

ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับคริสตจักรแห่งสันติภาพ (กรุงเทพฯ) เป็นคริสตจักรที่พึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้าจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ปรารถนาจะไปนมัสการพระเจ้าที่ไหน แต่ต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน และมีเป้าหมายที่รับใช้พระเจ้าร่วมกัน ประกาศพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกัน นำคนให้มาถึงพระคุณ ความรักของพระเจ้าให้มากที่สุด และสร้างชีวิตคนเหล่านั้นให้เป็นสาวกของพระเยซู และส่งเขาออกไปประกาศ ตามพระมหาบัญชา ขององค์พระเยซูคริสต์ (มัทธิว 28:19-20)

ศิษยาภิบาล
คริสตจักรแห่งสันติภาพ มีอาจารย์สวัสดิ์ พันชนะ เป็นศิษยาภิบาล


สถานที่ประชุมนมัสการ
คริสตจักรแห่งสันติภาพใช้ห้องประชุมของโรงเรียนบางกะปิ (ตรงข้ามนิด้า) ตั้งอยู่บนถนนเสรีไท เป็นห้องประชุมนมัสการทุกวันอาทิตย์ เดินทางสะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย ที่จอดรถกว้างขวาง บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีควายินดีขอต้อนรับพี่น้องคริสเตียน และผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า มานมัสการพระเจ้าร่วมกัน เพื่อรับพระพรจากพระเจ้า


ตารางเวลาวันอาทิตย์
08.15-09.00 น         : ร่วมใจกันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า
09.00-09.30 น         : เตรียมสถานที่
09.30-11.45 น         : นมัสการ
11.45-13.00 น         : อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น         : เรียนรวี / ศึกษาพระคัมภีร์
14.00-14.30 น         : ประชุมประเมินผล
14.30-15.30 น         : เก็บของ
15.00-17.00 น         : ประกาศตามชุมชน

ตารางเวลาระหว่างสัปดาห์
วันจันทร์
- เยี่ยมเยียม ติดตามผู้เชื่อใหม่ ซ้อมนมัสการ

วันอังคาร-วันพุธ
- กลุ่มเซลล์ตามบ้าน

วันพฤหัสฯ
- สร้างสาวก

วันศุกร์
- ประชุมทีมผู้นำ กลุ่มเซลล์ตามบ้าน

วันเสาร์
- ซ้อมนมัสการ ประกาศ เยี่ยมเยียนหนุนใจ

สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.churchofpeace2010.org/

ขอพระเจ้าอวยพรครับ