29 สิงหาคม 2554

แม่ที่ดี...ของพระเจ้า


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011

พระธรรม 1 ซามูเอล 1:1-20

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้พูดถึง แม่คนหนึ่งที่เป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จ เพราะว่า เธอเลี้ยงดูลูกและสร้างลูกไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ลูกของเธอเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้า นั่นคือ ซามูเอล  ผู้ที่รับการเจิมจากพระเจ้าตั้งแต่เด็ก และเป็นคนที่มีชีวิตที่ดี เป็นที่น่านับถือของคนตลอดชีวิต ไม่มีตำหนิหรือมัวหมองในประวัติส่วนตัว เขาเป็นคนสัตย์ซื่อในการทำงานตลอดชีวิต

ถ้าเราอยากเป็นแม่ที่ดีและประสบความสำเร็จ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แม่มีอิทธิพลสูงมากต่อลูก เพราะจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดตั้งแต่เกิด ดังนั้น แม่จึงควรจะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เพราะจะมีผลต่อชีวิตของลูกอย่างมาก แม่ต้องใส่สิ่งที่ดีและความคาดหวังที่ดีลงไปในชีวิตของลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แม่เป็นบุคคลที่มี 2 บทบาทในตัว คือ เป็นทั้งภรรยาของพ่อและเป็นแม่ของลูก แม่ที่ดีก็ต้องมาจากการเป็นภรรยาที่ดีก่อน คนที่เป็นภรรยาที่ไม่ดีก็จะทำบทบาทแม่ที่ดีได้ยาก

เราสามารถเรียนรู้การเป็นแม่ที่ดีจากพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ โดยดูจากนางฮันนาห์ ผมจะให้ชื่อคำเทศนาตอนนี้ว่า “แม่ที่ดี...ของพระเจ้า” เธอเป็นอย่างไร เราเห็นอย่างน้อย 4 ประการ คือ

1. แม่ที่มั่นคงในพระเจ้า (1ซมอ.1:3) 
ครอบครัวนี้ไปนมัสการพระเจ้าทุกปีตามเทศกาลที่กำหนดไว้เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยขาด แสดงว่าเขามั่นคงในการเดินกับพระเจ้า แต่เราก็พบว่า ครอบครัวนี้ก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่าง คือ มีภรรยา 2 คน ซึ่งสมัยนั้น เป็นสิ่งที่คนทำผิดกันในสังคมทั่วๆ ไป แต่สิ่งที่นางฮันนาห์และครอบครัวพยายามทำ ก็คือพยายามเดินติดตามพระเจ้าอย่างสุดความสามารถ เธอพยายามทำตามพระคัมภีร์สุดกำลัง ไม่อ้างความไม่สมบูรณ์ หรือเหตุผลที่จะไม่เดินติดตามพระเจ้า แม่ที่ดี ต้องมีความมั่นคงในความเชื่อ ในการเดินกับพระเจ้า แม้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆ ก็ตาม ต้องไปกับพระเจ้าอย่างสุดใจ ไม่หนีจากพระเจ้าไป เมื่อยิ่งมีปัญหายิ่งต้องยืนหยัดติดตามพระเจ้า ถ้าแม่มีความมั่นคงในความเชื่อ ลูกจะแข็งแรงในความเชื่อด้วย ถ้าแม่ไม่มั่นคง ลูกก็จะอ่อนแอฝ่ายวิญญาณและหลงหายในที่สุด นี้คือสิ่งแรกที่แม่ที่ดี จะต้องมี คือ มีความมั่นคงในพระเจ้า

2.แม่ที่มีความอดทน (1ซมอ.1:6-7)
ครอบครัวนี้มีปัญหามากมายในฝ่ายธรรมชาติ สาเหตุมาจากการที่เขาไม่ได้เดินตามหลักการของพระเจ้าอย่างครบถ้วนนั่นเอง แต่นางฮันนาห์ก็อดทน เธอไม่ตอบสนองผิด หรือหนีปัญหา เธอรู้ว่านั่นเป็นความบาปที่เกิดขึ้นในสังคมในสมัยนั้น จนคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งปกติ เรียกว่า นำมาอยู่ด้วยกันในบ้านเลย เหมือนยาโคบ เธอเข้าใจโลกแห่งความบาป  สังคมของคนบาป เธอตัดสินใจอดทน และพยายามที่จะประคองครอบครัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคง แม้จะยากลำบากก็ตาม ความจริงสิ่งนี้จะมีปัญหาน้อยลง ถ้าเราเลือกคู่แต่งงานของเราอย่างรออบคอบและพิถีพิถัน โดยการพึ่งพาพระเจ้า เลือกคนที่รักพระเจ้า ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า แม่ที่ดี ต้องอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว ของลูก ของสามี อดทนจนเห็นผลและมีพลังเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้น แม่ที่หนีปัญหา ไม่อดทน ไม่รับผิดชอบ จะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้ แม่ที่ดี ต้องอดทนในการทำงานหนัก เพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดี และอยู่ในบ้านที่สงบสุข นี่คือแม่ที่ดี ประการที่ 2 คือ มีความอดทน

3. แม่ที่พึ่งพาพระเจ้า (1ซมอ.1:10-13)
นางฮันนาห์ รู้ว่าทางออกของปัญหาครอบครัว คือ การพึ่งพาพระเจ้าโดยการอธิษฐานขอกับพระเจ้า นางจึงไปในพระวิหารของพระเจ้า แม่ที่ดี ต้องมีความหวังอยู่เสมอ ต้องรู้ว่าความหวังที่แท้จริงอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น และรู้ว่าคำตอบของปัญหาอยู่ที่การพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การอดอาหาร การเข้าเฝ้าพระเจ้า ในที่สุดพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเธอ และทำให้ปัญหาของเธอหมดไป ปัญหาของนางฮันนาห์คือ นางไม่มีลูกให้กับสามีของเธอ แม้ว่าสามีของเธอจะรักเธอมากก็ตาม เราจะเป็นแม่ที่ดีได้ เราต้องเป็นแม่ที่อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอ มิใช่แค่อดทน นั่งรอเวลาว่าสักวันหนึ่งอะไรๆ มันจะดีขึ้นเท่านั้น แต่ต้องอธิษฐานพึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้า เธอได้อธิษฐานอย่างเจาะจงขอลูกจากพระเจ้า เพื่อปัญหาแรงกดดันที่เธอได้รับจากการเยอะเย้ย ยั่วเย้าของภรรยาอีกคนหนึ่งจะหมดไป คำอธิษฐานของแม่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัวได้ คำอธิษฐานของแม่จะทำให้ชีวิตของลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้น แม่ที่ดี จึงต้องเห็นคุณค่าการอธิษฐาน และไม่ลืมอธิษฐานเผื่อสามี และลูกๆ อยู่เสมอๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลและมีพระพรมากกว่ายิ่งกว่าการบ่น นี่คือ แม่ที่ดีประการที่ 3 คือ แม่ที่พึ่งพรพระเจ้า

4. แม่ที่สนับสนุนลูกในทางพระเจ้า (1ซมอ.1:11)
เมื่อนางฮันนาห์อธิษฐาน เธอก็ได้บนไว้กับพระเจ้าว่า นางจะถวายบุตรของนางไว้แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขา
เพราะเธอรู้ว่า ถ้าถวายลูกให้พระเจ้า พระองค์จะดูแลเขาได้ดีกว่าเธอดูแล เพราะพระเจ้าสร้างคนได้ดีเลิศกว่า การพาเด็กเข้าคริสตจักร และให้คริสตจักรช่วยสร้างชีวิตเขา ก็จะไม่มีทางเสียคน เพราะมีแต่บรรยากาศที่ดีกว่าสังคมข้างนอก มีระบบคำสอน ความสัมพันธ์ ผู้นำที่รับผิดชอบชีวิตสมาชิกอยู่ คอยดูแล ให้คำปรึกษา แก้ไขชีวิตของเขา นางฮันนาห์ได้เอาซามูเอลไปมอบให้กับเอลี คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเธอคิดว่า ถ้าลูกอยู่ภายใต้พระเจ้า คริสตจักร ผู้นำ จะไม่มีทางหลงหายหรือล้มเหลว หรือถูกสังคมชักนำไปสู่ทางอบายมุขได้เลย ดังนั้น แม่ที่ดีนจะต้องส่งเสริมลูกให้ไปในทางที่ดี และทางที่ถูกต้องนั่นคือส่งเสริมลูกในทางของพระเจ้า จะเป็นทางที่เสริมสร้างและพัฒนาเขา และทางที่สมดุลย์จริงๆ มิใช่แค่ความรู้ แต่ต้องมีลักษณะชีวิตที่ดีด้วย แม่ที่ดี ต้องส่งลูกเข้าคริสตจักรเด็ก เพื่ออนาคตจะถูกปูพื้นฐานความเข้าใจในทางของพระเจ้า แม่ที่ดี ต้องส่งเสริมลูกให้ผูกพันตัวกับคริสตจักร เพื่อจะรับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณ เพื่อช่วยอีกแรงหนึ่งในการสร้างและแก้ไขชีวิตลูกของเรา แม่ที่ดี ต้องส่งเสริมลูกให้รับใช้พระเจ้า เพราะการรับใช้จะทำให้เขามีคุณค่า และพัฒนาความเป็นผู้นำของเขา ทำให้เขาเติบโต และเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจเสียสละ ใจถ่อม ใจรับใช้พระเจ้า ใจนบนอบต่อสิทธิอำนาจ แม่ที่ดี ต้องตีสอนลูก แก้ไขนิสัยที่ผิดๆ ของลูก ไม่ใช่ตามใจ หรือเกรงใจลูกจนเสียคน ไม่ส่งเสริมลูกไปในทางที่ผิดๆ อะไรที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง พ่อแม่ที่ดี ย่อมส่งเสริมลูกๆ ให้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่

พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดี จะต้องส่งเสริมสนับสนุนพาลูกแกะมาโบสถ์ เดินในทางของพระเจ้า ถ้าเราต้องการเห็นลูกแกะเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า เราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแกะของเรา เราต้องสนับสนุนลูกแกะของเราให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า สอนให้เขาสัตย์ซื่อในการเดินติดตามพระเจ้า เราต้องเดินนำหน้าแกะของเรา เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแกะ

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น