05 พฤศจิกายน 2554

เชิญร่วมนมัสการพิเศษ

เนื่องจากน้ำท่วมกรุงเทพฯเป็นบริเวณกว้าง ทำให้พี่น้องจำนวนมากได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้หลายๆท่านเกิดความเคลียด มีความวิตกกังวล อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลเหล่านั้นไม่ไ้ด้ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องไปร่วมนมัสการพระเจ้า ที่คริสตจักรมหาชล ซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ ในวันนี้ที่ 5 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น

พบกับวงดนตรีของคริสตจักรต่างๆมากมาย 6  ชั่วโมงเต็ม พบพระเจ้าผ่านการนมัสการ รับกำลังจากพระเจ้า และปลดปล่อยความทุกข์ต่างๆ ผ่านการนมัสการด้วยกัน

เลื่อนวันอธิษฐานรวมพลังสำหรับกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดที่ถูกน้ำท่วม

เนื่องด้วยกรุงเทพฯและปริมณฑล และอีกหลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรง คริสตจักรหลายแห่ง และพี่น้องคริสเตียนจำนวนมาก นอกจากจะได้รับผลกระทบ ได้รับความเสียหาย แล้ว ยังมีงานรับใช้ในการออกไปกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างไม่เ็ห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยอีกด้วย 

อีกทั้ง ทาง ศปภ.และ กทม. ได้ประเมินแล้วว่า กว่าที่สถานการณ์ในครั้งนี้จะได้รับการแก้ไข หรือ คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ คงจะต้องใช้เวลาอีกนาน ดังนั้น เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัดชุมนุมอธิษฐานในวัีนอาทิตย์ที่ 13 พย. ศกนี้ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครออกไปก่อน 
หากมีความคืบหน้า และ ได้เวลาที่ชัดเจน เครือข่ายฯ จะเรียนให้ท่านศิษยาภิบาล ผู้นำและพี่น้องคริสตชนได้รับทราบโดยเร็วครับ พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่าน ที่มีให้กับงานของพระเจ้า คนของพระเจ้า และแ่ผ่นดินที่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้ได้รับการอวยพระพรมาโดยตลอด  

ด้วยความเชื่อมั่นในแรงศรัทธาของท่านทุักคน 
ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี 
ประธานเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย