21 กุมภาพันธ์ 2555

2 ปีที่ผ่านมาด้วยพระคุณและความรัก

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำคริสตจักรแห่งนี้มาด้วยพระคุณและความรักจนถึงวันนี้ก็มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ และเราเชื่อว่า พระองค์จะทรงนำเราต่อไปอีกด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเรา และพร้อมที่จะอวยพรเราทุกคนให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ปีนี้จะเป็นปีแห่งการอวยพรของพระเจ้าที่จะมาถึงคริสตจักรของเรา จะเป็นปีแห่งความชื่นชมยินดี จะเป็นปีแห่งการ “เติบโตไปด้วยกัน” (GROW TOGETHER)

ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อคริสตจักรแห่งสันติภาพ ให้เป็นคริสตจักรที่พระเจ้าใช้ให้นำพระคุณความรักของพระองค์ไปสู่คนมากมาย ให้เป็นคริสตจักรที่สามารถเป็นพรกับคนทั้งหลายทั้งปวง ให้มีสถานที่ที่สามารถใช้ได้ทุกวัน ให้คริสตจักรเป็นศูนย์กลางแห่งพระพรที่ใครๆได้เข้ามาแล้วจะสัมผัสถึงการอวยพรของพระเจ้าได้

ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อคริสตจักรแห่งนี้และมีส่วนสนับสนุนคริสตจักรมาโดยตลอด ขอให้พระพรไหลกลับไปสู่ทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น