24 ตุลาคม 2553

พระเจ้าทรงจัดสรรสิ่งที่ดีกว่า

พระเจ้าทรงจัดสรรสิ่งที่ดีกว่า พระพรจาก อ.สวัสดิ์ พันชนะ ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งสันติภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น