16 ตุลาคม 2553

คำทักทายจากศิษยาภิบาล 17-10-2010

     สวัสดีครับพี่น้องที่รักและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คริสตจักรแห่งสันติภาพรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านในสัปดาห์นี้ขอพระคุณ ความรัก สันติสุข จากองค์พระผู้เป็นเจ้าบริบูรณ์ในชีวิตของพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติครับ

     ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่การสัมมนาเชิงวิชาการพระคัมภีร์เรื่องอนาคตโลก ในวันนี้ครับ ผมเชื่อว่าวันนี้พวกเราทุกคนรวมทั้งผมด้วยจะได้รับพระพรอย่างเต็มล้นในชีวิต เราจะเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น เราจะได้รับรู้กลยุทธ์ที่มารซาตานใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงรู้แบบไปทางไหนแล้วเพื่อเราจะรู้ทันมันและไม่ตกเป็นเหยื่อของมัน หรือตกเป็นเครื่องมือของมัน เราจะรู้วิธีป้องกันและเอาชนะมันได้ วันนี้พี่น้องทุกคนพร้อมแล้วนะครับ

     ผมขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้ให้ร่วมใจกันอดอาหารอธิษฐาน เพื่อขอพระพรจากพระเจ้าให้กับประเทศไทย คริสตจักรในประเทศไทย และชีวิตของเราแต่ละคน ตลอด 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลา ถึง 9 พฤศจิกา นี้ ครับ พี่น้องสามารถ Download บทเรียนได้จาก www.churchofpeace2010.org หรือสอบถามจากพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าแคร์ของท่านได้ครับ

     ขอให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อที่ประชุมแห่งใหม่ของเราต่อไปนะครับจนกว่าพระเจ้าจะประทานให้กับเราตามที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้

     ขอให้พี่น้องและแขกผู้มีเกียรติดูแลสุขภาพให้ดีครับช่วงนี้อยู่ในช่วงอากาศเปลี่ยน เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว ระวังไม่ให้เป็นไข้หรือเป็นหวัดนะครับและขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดสัปดาห์นี้


ขอพระเจ้าอวยพรครับ

อ.สวัสดิ์ พันชนะ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งสันติภาพ
17-10-2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น