15 ตุลาคม 2553

ปริศนาคำพยากรณ์


ปริศนาคำพยากรณ์ที่ถูกจารึกไว้ นับตั้งแต่ที่ยอห์นได้รับนิมิตจดบันทึกเป็นหนังสือวิวรณ์กำลังถูกคลี่ คลายออกและมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราซึ่งอยู่ในปัจจุบันสามารถตีความ และถอดรหัสความหมายอันล้ำลึกจากพระคัมภีร์ ดังพระธรรม ลูกา 8:10 ที่กล่าวว่า..

"..ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจ .."

หากท่านมิใช่คนอื่น แต่เป็นคนของพระเจ้า และต้องการที่จะรู้ถึงข้อความลึกลับ เช่น

..บน หน้าผากของนางมีชื่อที่เป็นความลึกลับเขียนไว้ว่า "บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย และแม่ของบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก.." วิวรณ์ 17:5

ซึ่ง เล็งถึงการกลับมาเรืองอำนาจอีกครั้งของนครคนบาปบาบิโลน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาลโลกที่จะบังคับให้ผู้คนรับเครื่องหมายของมัน เพื่อการค้าขาย..

ไม่ต้องรอไปเรียนปริญญาโท สามารถเรียนได้ที่นี่แล้ว..

สนใจเข้าร่วมสัมมนา โทร. 08-9117-0770
ค่าลงทะเบียนท่านละ 70 บาท (รวมเอกสาร ชา กาแฟ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น