13 ตุลาคม 2553

อนาคตโลก

สวัสดีครับ

คริสตจักรแห่งสันติภาพ จะจัดสัมนาเชิงวิชาการเรื่องอนาคตโลก ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น ค่าลงทะเบียนท่านละ 70 บาท (รวมหนังสือคู่มือ ชา กาแฟ) จำนวนจำกัด

...มันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และคนยากจน ไทและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น...       วิวรณ์ 13:16-17


เล็งถึงรัฐบาลโลก ผู้ควบคุมการซื้อขายของโลก
...ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้... มัทธิว 24:24

เล็งถึงสมาคมลับ และลัทธิเทียมเท็จ ที่ล่อลวงคนของพระเจ้าให้หลงด้วยสิ่งต่างๆ

...ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าพระหรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า... 2 เธสะโลนิกา 2:4

เล็งถึงจำมีการสร้างพระวิหารหลังต่อไป

เรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆได้รับการเปิดเผยให้เรารู้ได้

ข้อมูลข่าวสารเรื่องลึกลับ ศาสนศาสตร์ การเชื่อมโยงด้วยหลักการที่เข้าใจได้

...ข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร็นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว... โคโลสี 1:26

สิ่งเหล่านี้ท่านจะได้ศึกษาและเข้าใจความจริง เพื่อท่านจะไม่ตกเป็นทาสของมัน
พบกันที่คริสตจักรแห่งสันติภาพ (โรงเรียนบางกะปิ ตรงข้ามนิด้า)

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมนี้
เวลา 09.00-16.30 น
สำรองที่นั่งได้ที่ อาจารย์สวัสดิ์ พันชนะ 08-9117 0770

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น