24 ตุลาคม 2553

ความรักที่มีให้แก่กัน

พระพรเรื่องความรักที่มีให้แก่กัน โดย คุณฝน สมาชิกคริสตจักรแห่งสันติภาพ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น