01 มีนาคม 2554

คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้นำ

ตอนที่ 1
คุณสมบัติด้านคุณธรรม

ภาวะความเป็นผู้นำ เป็นตัวกำหนด “ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นกับภาวะผู้นำ” กุญแจสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนตัวคุณเองจากคนที่มีเพียงความเข้าใจในเรื่องการเป็นผู้นำไปสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในโลกแห่งความเป็นจริง เรามาเรียนรู้คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้นำ 21 ประการ ด้วยกัน
คุณสมบัติประการแรก คือ “คุณสมบัติด้านคุณธรรม” การที่ผู้นำจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไรนั้น ก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับภาวะด้านคุณธรรมของผู้นำท่านนั้น “สถานการณ์ใช่ว่าจะสร้างวีระบุรุษได้เสมอไป แต่จะเผยให้เห็นถึงธาตุแท้ของเขาได้เสมอ”  พูดถึง “คุณสมบัติด้านคุณธรรม” เราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคำว่า “คุณธรรม” บ้าง? เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับคำว่า “คุณธรรม”

1. คุณธรรมเป็นยิ่งกว่า “คำพูด”
ใครๆ ก็พูดได้ว่า “ตนเองซื่อสัตย์สุจริต” แต่การกระทำต่างหากที่เป็นสิ่งตัดสินคำกล่าวอ้างนั้น “คุณธรรมที่คุณมีเป็นสิ่งกำหนดความเป็นตัวคุณ ตัวคุณเองกำหนดสิ่งที่คุณเห็น และสิ่งที่คุณเห็นก็กำหนดสิ่งที่คุณกระทำ” ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแยกคุณธรรมออกจากการกระทำของแต่ละบุคคลได้

2. คุณธรรมคือ “สิ่งที่เลือกที่จะกระทำ”
เราไม่สามารถเลือกสถานที่เกิดและสภาพแวดล้อมที่เราโตขึ้นมาได้ หรือเราไม่สามารถที่จะเลือกพรสวรรค์หรือแม้แต่ระดับไอคิวของเราเองได้ แต่เราสามารถ “เลือกที่จะมีคุณธรรมได้” เราสามารถเสริมสร้างคุณธรรมให้กับตัวเราเองทุกๆ ครั้งที่เรายอมเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้น ขณะที่เราดำเนินชีวิตและตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้องในวันนี้ เราก็กำลังสั่งสมความมีคุณธรรมให้กับตัวเราเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. คุณธรรมนำมาซึ่ง “ความสำเร็จอันยั่งยืน”
ผู้ตามจะไม่ไว้วางใจผู้นำที่มี “ความบกพร่องในด้านคุณธรรม” และพวกเขาจะเลิกตามผู้นำเช่นนั้นในที่สุด  เราต้องหลีกหนีให้ไกลจากผู้นำที่ไร้คุณธรรม และผู้นำที่มีคุณธรรมก็จะเป็นที่ดึงดูดให้มีคนมากมายติดตาม 

4. ผู้นำไม่สามารถทำตัว “อยู่เหนือ” คุณธรรมของเขา
คุณเคยเห็นคนมีความสามารถสูง ที่อยู่ดีๆ ก็ล้มลงหลังประสบความสำเร็จได้ถึงถึงระดับหนึ่งหรือไม่? สาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ “การขาดคุณธรรม”  คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ขาดคุณธรรมเป็นรากฐานค้ำจุนภายใต้สภาวะกดดัน ก็จะมุ่งเน้นไปสู่ความหายนะ  เพราะด้อยคุณธรรม 


การประยุกต์เพื่อนำไปปฏิบัติ : ในการปรับปรุงด้านคุณธรรม จงทำสิ่งต่อไปนี้
·       หารอยร้าว ใช้เวลาสำรวจด้านต่างๆ ที่สำคัญในชีวิต  ถ้าคุณหามันไม่พบนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนดีมากๆ
·       หาสิ่งซ้ำรอย  พิจารณาการกระทำต่างๆ จากสิ่งที่คุณเพิ่งเขียนลงไป มีเรื่องใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนของคุณ
·       เผชิญหน้ากับปัญหา  เมื่อคุณค้นพบปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว คุณต้องแก้ไขมัน 
·       เริ่มต้นใหม่  การเผชิญหน้ากับปัญหา และการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตเป็นเรื่องหนึ่ง 

คำถามเพื่ออภิปราย : อภิปรายร่วมกันว่าทำไมบางครั้ง “คำพูดและการกระทำของเราถึงไม่สอดคล้องกัน” เพราะเหตุใด? และเราจะแก้ไขนิสัยนี้อย่างไรให้หายอย่างเด็ดขาด
ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ : 2เปโตร 1:5 เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม

ที่มา: John C. Maxwell, 21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น