01 มีนาคม 2554

คุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

หากจะกล่าวว่า "ความสำเร็จหรือความล้มเหลว" ของทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำก็ว่าได้ หรือจะกล่าวว่า "ผู้นำ" คือ "กุญแจ" ที่จะไขเปิดประตูออกไป ก็คงไม่ผิดนัก แต่ "กุญแจ" ที่จะไขประตูนั้น มีทั้งลูกที่ไขไปสู่ความสำเร็จ และลูกที่ไขไปสู่ความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้นำแต่ละท่านว่าจะเลือกลูกไหนไปไข

ถ้าหากท่านต้องการเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำที่ีมีประสิทธิผล คือเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้น มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอย่างไร ด้านไหนบ้าง

คริสตจักรแห่งสันติภาพตระหนักถึงความสำคัญของการมีผู้นำที่มีประสิทธิผล และต้องการจะสร้างและพัฒนาผู้นำและพี่น้องในคริสตจักรให้มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล และเข้าใจหลักแห่งคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ จึงได้ทำบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำ เป็นบทเรียนสั้นๆ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระ เป็นบทเรียนเชิงแนวคิด เปิดให้มีการอภิปรายและการประยุกต์ใช้ โดยนำหนังสือเรื่อง "21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ" ของ จอห์น ซี. แมคเวลล์ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่ง มาดัดแปลงเพิ่มเติมและใส่พระคัมภีร์ลงไป ซึ่งมีทั้งหมด 21 ตอน ตามชื่อหนังสือ สอนสมาชิกของคริสตจักรในระหว่างสัปดาห์ตามกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มเซลล์ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจความเป็นผู้นำมากขึ้น และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน และการรับใช้พระเจ้า

ผมจะทยอยสรุปบทเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้นำซึ่งมีทั้งหมด 21 ตอนมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านที่สนใจ และต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล ผมหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อย หากท่านสนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซท์ www.churchofpeace2010.org ซึ่งจะมีเนื้อหาครบถ้วนมากกว่า

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น