16 พฤศจิกายน 2553

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบคุณพี่น้องคริสตชนทุกท่านที่ได้ไปรวมตัวและร่วมใจกันอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อประเทศไทยของเรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ที่สนามหลวงและใต้สะพานพระราม8 ขอบคุณพี่น้องที่ไปร่วมกันหลายพันคน เราได้เห็นบรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องที่มาร่วมโดยไม่มีการแบ่งแยก สังกัด คณะนิกาย เราได้เห็นบรรยากาศการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความคาดหวัง

ขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน ศิษยาภิบาล-ศาสนาจารย์ทุกท่าน ที่ได้หนุนจิตชูใจพี่น้องในคริสตจักรต่างๆ ไปรวมตัวและร่วมใจกันกันอธิษฐาน และเจ้าหน้าที่ทหารที่อำนวยความสะดวกสถานที่บริเวณท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัดที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ใต้สะพานพระราม8

เหนือสิ่งอื่นใด ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยและเป็นผู้กระทำให้สำเร็จทุกประการ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเรา

ขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรพี่น้องทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น