07 พฤศจิกายน 2553

คำทักทายจากศิษยาภิบาล 7-11-2010

สวัสดีครับพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

คริสตจักรแห่งสันติภาพขอ ต้อนรับทุกท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ และขอสันติสุข สวัสดิภาพ และความชื่นชมยินดี จงดำรงอยู่กับทุกท่านในสัปดาห์นี้ครับ ผมหวังว่าสัปดาห์นี้พระเจ้าจะทรงมีบางสิ่งบางอย่างมาถึงท่าน และท่านจะได้รับพระพรเป็นของขวัญพิเศษจากพระเจ้าครับ
     อาทิตย์หน้าก็จะถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน วันอธิษฐานแห่งชาติ จะเป็นวันที่พี่น้องคริสเตียนทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะไปเดินอธิษฐานขอพระพรเพื่อประเทศไทยของเรา ผมเชื่อว่าเมื่อคริสเตียนรวมใจกันเป็นหนึ่งและไปร่วมกันอธิษฐานอวยพรประเทศ ไทยเช่นนี้ เราจะเห็นพระเจ้าเทพระพรลงมาอย่างแน่นอนครับ เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้อง คริสเตียนที่รักพระเจ้า เพื่ออธิษฐานอวยพรประเทศไทยของเราด้วยกัน ขอให้ทุกท่านใส่เสื้อสีขาวนะครับ
     เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดปีนี้แล้ว ผมขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้เร่งรีบทำการงานของพระเจ้าตั้งแต่ยังวันอยู่ครับ ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรคริสตจักรของพระองค์อย่างแน่นอนครับ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบนความจำกัดของเรา สุดเอื้อมของเรา คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า ขอให้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เราทำอย่างเต็มที่ในการประกาศ การติดตามผล การเลี้ยงดูแกะของพระเจ้า เมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราจะได้รายงานพระองค์ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
     ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเป้าหมายของเราภายในปีนี้เราอยากจะเห็น 150 คน ยืนนมัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราที่นี่ ให้เราช่วยกันประกาศ ผมเชื่อว่าเมื่อเราลงมือทำพระองค์จะอยู่กับเราและช่วยเราให้ไปถึงเป้าหมายได้ครับ เพราะการประกาศเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่สั่งเราไว้ใน มัทธิว 28:19-20
อ.สวัสดิ์ พันชนะ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งสันติภาพ
7-11-2010

1 ความคิดเห็น:

  1. พระเจ้าทรงอวยพระพรและเสริมกำลังท่าน อาเมน

    ตอบลบ