08 พฤศจิกายน 2553

เชิญรวมตัวร่วมใจอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า

ขอเรียนเชิญพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ทุกสังกัด ทุกคณะนิกาย

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อประเทศไทยกลับคืนสู่สันติสุข และพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และขอให้พระเจ้านำพระพรนานาประการมาสู่คนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งนำการฟื้นฟูใหญ่มาสู่ประเทศไทยของเรา

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 ตั้งแต่เวลา 14.00 น พบกันที่ท้องสนามหลวง ร่วมขบวนเดินอธิษฐานอวยพร ไปที่ใต้สะพานพระราม8 และนมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น.

กรุณาสวมเสื้อสีขาว โดยพร้อมเพียงกัน

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น