02 เมษายน 2555

เข้าเว็บไซท์คริสตจักรไม่ได้

เรียนทุกท่าน

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซท์ของคริสตจักร (www.churchofpeace2010.org) ติดไวรัส ต้องทำการแก้ไขกำจัดไวรัสออกไปก่อน จึงต้องทำการปิดซ่อมชั่วคราว

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดูได้ ทีมงานของเรากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างรีบด่วน แต่เนื่องจาก เว็บไซท์ของเรามีข้อมูลมาก และมีความซับซ้อนพอสมควร จึงอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข เพื่อให้กลับมาเป็นพระพรกับพี่น้องทุกท่านดังเดิม

ในขณะที่เว็บไซท์กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่นั้น พี่น้องทุกท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสาร และสรุปคำเทศนาประจำสัปดาห์ได้ที่ Blog นี้ครับ

โปรดอธิษฐานเผื่อพวกเราด้วย

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น