07 เมษายน 2555

ศุกร์ประเสริฐ

ศุกร์ประเสริฐ คือ วันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงสิ้นพระชนม์ที่กางเขน เป็นวันที่สาวกมากมายต่างก็เศร้าโศกเสียใจที่ต้องสูญเสียอาจารย์อันเป็นที่พึ่งของพวกเขา เป็นความหวังของสาวกและคนมากมาย รวมทั้งอาจเป็นความอับอายของสาวกบางคน แต่ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจนั้น กับกลายเป็นความสว่างของผู้เชื่อ เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการไถ่บาปให้กับทั้งโลกนี้ ถ้าหากไม่มีวันนั้น เราเองก็ต้องพึ่งพากำลังของเราเอาในการเอาตัวรอดจากบึงไฟนรก แต่เชื่อแน่เลยว่าไม่มีใครรอดจากบึงไฟนรกได้แม้แต่คนเดียว เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าหากเราทำผิดธรรมบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดก็เท่ากับเราทำผิดหมดทุกข้อ ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำดีมากมายแค่ไหนก็ตาม เราก็มีโอกาสทำผิดได้ ยิ่งเราทำมากก็ยิ่งมีโอกาสผิดมาก แต่เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างมากมายเช่นกัน พระองค์ได้ส่งพระเยซูคริสต์ ซึ่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเรา (ยน.3:16) เราจึงไม่ต้ืองใช้กำลังหรือความพยายามของเราในการทำความดี แต่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยเราให้พ้นจากพระอาชญาของพระองค์

ศุกร์ประเสริฐจึงเป็นวันที่ผู้เชื่อต่างไปนมัสการและระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลาย รอยแผลเฆี่ยนที่พระองค์ได้รับ รอยตะปูที่ตอกลงบนข้อมือและที่เท้าของพระองค์ รอยแผลที่สีข้างของพระองค์ อีกทั้งร่องรอยของมงกุฎหนามบนศีรษะของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราหลายได้เป็นไท หลุดพ้นจากพระอาชญาของพระองค์ จึงเป็นค่ำคือแห่งความชื่นชมยินดี เป็นค่ำคืนแห่งความสุข ความหวัง กำลังใจ ให้กับเราทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระองค์ ความจริงแล้วทุกวันควรเป็นวันศุกร์ประเสริฐสำหรับเราทั้งหลาย เพื่อเราจะไ้ด้ระลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา

ศุกร์ประเสริฐมีผลกับชีวิตของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านได้ทำอะไรบ้างในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่านระลึกถึงความรักและรอยแผลของพระองค์หรือเปล่า ท่านต้องตอบตัวท่านเอง และจงระลึกถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อท่าน จงรักพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าทรงรักท่าน

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น