21 เมษายน 2555

คนใหม่ในพระคริสต์


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012

พระธรรม 2 โครินธ์ 5:17
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ว่าจะเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งเก่าๆที่ไม่ดีก็หลุดล่วงไป ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งเป็นความจริงที่เราทั้งหลายสามารถสัมผัสและเห็นได้จากชีวิตของเรา แม้ว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นก็ตาม อะไรที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากพระธรรมตอนนี้ เราเห็นเงื่อนไขที่สำคัญ 2 ประการคื
1. ใกล้ชิดพระเจ้า
พระคัมภีร์บอกว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์” การอยู่ในพระคริสต์คือการที่เราได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เราใกล้สิ่งใดเราก็จะเป็นเหมือนสิ่งนั้น เราอยู่คนที่ร้อนรนเราก็ร้อนรน เราอยู่ใกล้คนที่รักพระเจ้าเราก็จะรักพระเจ้าไปด้วย พระคัมภีร์จึงบอกว่า ใครก็ตามที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้รับการสร้างใหม่ เราจะต้องนำชีวิตของเราเข้ามาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า เมื่อเราก็ตามถ้าเราห่างจากพระเจ้าผู้สร้างเราก็ไม่ได้รับการสร้าง จงอย่าวิ่งหนี้พระเจ้า แต่จงเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า เพื่อเราจะได้รับการสร้างชีวิตใหม่ให้มีความสวยงาม พร้อมที่จะนำออกมาอวดสู่สายตาของคนทั่วไป
2. ยอมรับการสร้าง
ไม่เพียงแต่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สร้าง เราต้องยินดีรับการสร้างชีวิตด้วย ถ้าเราไม่ยินดีที่จะรับการสร้าง ผู้สร้างก็ไม่สามารถสร้างเราได้ เราต้องยินดีที่จะยอมเสียสละบางอย่าง เพื่อผู้สร้างจะได้สร้างเราได้อย่างปราณีต เราเคยเห็นน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ ล้วนแต่มีความสวยงามทั้งสิ้น แต่ก่อนที่ก้อนน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยม จะออกมาเป็นรูปร่างสวยงามอย่างที่เห็น ก้อนน้ำแข็นก้อนนั้นจะต้องยอมให้ช่างแกะสลักลงเครื่องมือแกะสลักก่อน และยอมที่จะสูญเสียน้ำแข็งบางส่วนออกไป ถ้าหากก้อนน้ำแข็งไม่ยินยอมก็จะไม่ได้ก้อนน้ำแข็งแกะสลักที่สวยงามเช่นกัน จงยอมรับการสร้างชีวิตจากผู้สร้าง จงอย่าขัดขืน

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น