18 กันยายน 2554

พระพรวันนี้

สวัสดีทุกท่านครับ

วันนี้มีผู้รับใช้พระเจ้า ชื่อ Jeffrey Tan มาจากประเทศออสเตเลีย ท่านเป็นคนสิงคโปร และเคยเป็นศิษยาภิบาลร่วมที่คริสตจักรในประเทศสิงคโปร ปัจจุบันท่านย้ายไปทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตเลีย ได้มาประเทศไทยและได้มาเทศนาที่คริสตจักรในช่วงเช้า เป็นที่หนุนใจพี่น้องอย่างมาก ท่านบอกว่า ถ้าวันนี้เมื่อฟังท่านเทศนาจบแล้วจำอะไรไม่ไ้ด้มาก ก็ขอให้จำไว้ 3 ประการก็พอ คือ

1. พระเจ้าทรงสร้างเรามาและทรงเห็นว่าเรามีคุณค่าอย่างมาก
2. พระเ้จ้าทรงสร้างเรามาและมีพระประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับเราแต่ละคน
3. พระเจ้าทรงสร้างเรามาและได้จัดเตรียมพระพรไว้ให้กับเราตามพระสัญญาของพระองค์

ทั้ง 3 ประการนี้ ทำให้เราต้องตระหนักกว่า เราจะต้องมองดูชีวิตของเราในสายตาแบบพระเจ้า เราต้องมองให้เห็นว่าเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมาก เหมือนที่พระัเจ้ามองเราอย่างนั้น เพื่อเราจะได้ไม่ดำเนินชีวิตไปวันๆอย่างไร้ควาามหมาย หรือไม่มีคุณค่าอะไรเลย อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนัก ก็คือว่า พระเจ้ามีพระประสงค์หรือแผนการพิเศษสำหรับเราแต่ละคน พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราอยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือว่า เราทั้งหลายได้ทำตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือยัง หรือเราไ้ด้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนแล้วหรือยัง สิ่งที่เราต้องตระหนักอีกประการหนึ่งก็คือ เป้าหมายที่แท้ัจริงของเราคืออะไร เราวางเป้าหมายชีวิตของเราเพื่อตัวเราหรือว่าเพื่อพระเจ้ากันแน่

เราต้องกลับมาทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่เราได้ทำไป ว่าสิ่งเหล่านั้นเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่อย่างไร

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น