21 กันยายน 2554

พระเจ้ารู้จักเรา


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2011

พระธรรม เยเรมีย์ 1:5-8, สดด.139:15-18
เทศนาโดย Jeffrey Tan

พระธรรมเยเรมีย์ ได้ขึ้นต้นในข้อ 5 ว่า เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครภ์และก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์” นั่นแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี รู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดอีก พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างที่เป็นเรา เราเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรู้ เรามีข้อบกพร่องอะไรพระองค์ทรงรู้ พระองค์ทรงรู้ถึงความจำกัดของเรา เราทำความผิดบาปอะไรพระองค์ทรงรู้ พระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของเรา (สดด.139:13-18) เราจึงไม่ได้เกิดมาอย่างที่เรียกว่าด้วยความบังเอิญ หรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมาเหมือนกับเด็กบางคนที่พ่อแม่ยังไม่พร้อมและเกิดความผิดพลาดทำให้เด็กเกิดมา แต่นี่เป็นการปั้นแต่ของพระเจ้า เป็นการเจาะจงให้เราเกิดมา จากพระธรรม 2 ตอนนี้เราเห็น สิ่งอัศจรรย์ 3 ประการ คือ

1. เราถูกสร้างมาอย่างมีคุณค่าในพระเจ้า
นั่นหมายความว่า ไม่ว่าเราจะเกิดมาในสังคมแบบใด หรือเกิดมาในครอบใด เราก็เป็นคนที่มีคุณค่าในพระเจ้าเสมอ แม้คนอื่นจะมองดูเราอย่างไรก็ตาม แต่ในสายตาของพระเจ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่า ซึ่งจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้ เรามีคุณค่าเท่าเทียมกับคนต่างๆ เรารู้และเรามั่นใจได้ว่าเราทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดมาในชาติตระกูลใดเราเป็นคนที่มีคุณค่าในพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูได้มาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราทุกคนที่กางเขน (ยน.3:16) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี

2. เราถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์
พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาด้วยความบังเอิญ แต่มีพระประสงค์สำหรับเราแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง มีภาระกิจบางอย่างให้เราทำ พระเจ้าอาจจะให้บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ ให้บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ให้บางคนเป็นอาจารย์ และบางคนเป็นศิษยาภิบาล เราทั้งหลายต่างก็มีของประทานแตกต่างกันไป เพื่อให้เราเสริมสร้างกันและกัน เราจึงมีคุณค่าต่อกันและกัน พระเจ้าจะใช้เราแต่ละคนตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ในเยเรมีห์ตอนนี้ พระเจ้าเรียกเยเรมีห์มาแล้วแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยพระวจนะ ให้กับคนอิสราเอล ดังนั้นเราควรที่จะรับใช้พระเจ้าตามของประทานความสามารถที่พระเจ้าประทานให้กับเรา เพื่อให้เราทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จ

3. เราถูกสร้างมาเพื่อมุ่งไปสู่พระสัญญาของพระเจ้า
หมายความว่า พระเจ้าสร้างเรามาและพระองค์สัญญากับเราไว้ว่า เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้า เราจะได้รับตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ พระสัญญาของพระเจ้ามีมากมายในพระคัมภีร์ ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ สิ่งนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ผู้เขียนสดุดี ได้บอกว่า “พระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆ รวมกันเข้าก็ไพศาลนักหนา  ถ้าข้าพระองค์จะนับก็มากกว่าเม็ดทราย” (สดด.139:17-18) พระพรของพระเจ้ามากมายที่จะมาถึงชีวิตของเรา  (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น