02 กันยายน 2554

การรักษาความสำเร็จ


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011

พระธรรม เนหะมีย์ 7:1-73

            พระธรรมเนหะมีย์บทที่ 7 นี้ ได้กล่าวถึงภาระใจของเนหะมีย์ที่ไม่ต้องการเห็นเพียงความสำเร็จที่ได้สร้างกำแพงเยรูซาเล็มที่ปรักหักพังไป ให้กลับสู่สภาพเดิมเท่านั้น แต่ต้องการให้เยรูซาเล็มสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ และประชาชนได้รับการดูแล และคนรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่อย่างมีความสุข เนหะมีย์ไม่ได้มองที่เพียงกำแพงเยรูซาเล็ม แต่มองที่ชุมชนอิสราเอล กำแพงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนชีวิตของประชาชน ที่จะรักษาชีวิตในการติดตามพระเจ้าตลอดชั่วลูกชั่วหลาน  เนหะมีย์ทำอย่างไรถึงได้รักษาความสำเร็จเอาไว้ได้ จากพระธรรมตอนนี้ชี้ให้เราเห็นคือ

1. เลือกคน (นหม.7:1-2)
เนหะมีย์รู้ว่า ถ้าจะรักษาความสำเร็จเอาไว้ให้ได้จะต้องมีคนมาดูแลต่อ ต้องมีคนมาทำหน้าที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษากำแพงเอาไว้ให้ได้ เพราะว่าในเวลานั้นมีคนที่ไม่พอใจหรือต้องการขัดขวางการสร้างกำแพงเยรูซาเล็มของเนหะมีย์ อย่างที่เราได้เห็นกันมาแล้วว่ามีการขัดขวางมากมายเพียงไร  เนหะมีย์ตระหนักว่า คนมีความสำคัญต่อความสำเร็จและต่อการรักษาความสำเร็จอย่างมาก เนหะมีย์เลือกคนอย่างไรที่จะรักษาความสำเร็จเอาไว้ได้

1.1 เลือกคนที่เหมาะสม (นหม.7:1)
เนหะมีย์ได้เลือกคนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ต่างๆ  เพราะรู้ว่าถ้าหากได้คนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แล้วก็เชื่อได้แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จหรือว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การงานใดๆ ก็ตามถ้าหากเราสามารถได้คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน เราจะพบว่าการงานนั้นก็มีแต่เจริญรุ่งเรือง  เราไม่ควรตั้งใครขึ้นมาทำหน้าที่ต่างๆ เพียงเพราะความเกรงใจ หรือเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ แต่ควรแต่งตั้งคนที่เหมาะสมกับงานหรือหน้าที่เขาต้องทำ คนที่มีตะลันต์ หรือของประทาน ความสามารถ ตรงกับการงาน เราก็จะเห็นความสำเร็จได้ 

1.2 คนที่มีลักษณะชีวิตดี (นหม.7:2)
เนหะมีย์ไม่เพียงแต่เลือกคนที่มีความสามารถ หรือที่ความเก่งเท่านั้น แต่ต้องเลือกคนที่มีชีวิตที่ดีกับพระเจ้าด้วย เพราะว่าชีวิตเป็นเรื่องสำคัญกว่าความสามารถ ความสามารถ ความเก่งสร้างกันได้ แต่ลักษณะชีวิตต้องใช้เวลา เราเห็นเนหะมีย์เลือกคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดี เช่น เลือกฮานานีและฮานันยาห์ มาเป็นผู้ปกครองเยรูซาเล็ม เพราะว่าเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้า คุณสมบัติสองประการนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ความสำเร็จยืนหยัดอยู่ได้ และประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลจะมีความสุข  เราเห็นเยโธรแนะนำโมเสสว่าให้เลือกและแต่งตั้งคนที่ยำเกรงพระเจ้า ไว้ใจได้ ไม่กินสินบน  (อพย.18:21) อ.เปาโลสอนทิโมธีถึงคุณลักษณะผู้ปกครองที่ดี คือต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ (1ทธ.3:1-2) คือเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีนั่นเอง 

2. วางระบบที่ดี (นหม.7:3-72)
เนหะมีย์ไม่เพียงแต่เลือกคนที่เหมาะสมและมีลักษณะชีวิตที่ดีเท่านั้น ยังได้มีการวางระบบการทำงานที่ดีอีกด้วย เพราะถ้ามีแต่คนที่เหมาะสมแต่ไม่มีระบบที่ดีก็ทำให้งานมีปัญหาได้เช่นกัน แม้ว่าคนจะมีความสำคัญที่สุดก็ตาม แต่ระบบที่ดีก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ระบบเป็นกลไกลที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ดำเนินต่อไปด้วยตัวมันเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้ามีระบบที่ดีแล้วงานต่างๆ ก็จะไม่ไปติดอยู่ที่หนึ่งที่ใด เนหะมีย์ได้จัดวางระบบที่ดี ไว้เพื่อรักษาความสำเร็จให้ยั่งยืน ระบบที่ดีของเนหะมีย์เป็นอย่างไร

2.1 ระบบที่ชัดเจน (นหม.7:3)
เนหะมีย์สร้างระบบที่มีความชัดเจน เมื่อคนที่ทำงานร่วมกันเห็นก็สามารถเข้าใจได้ทันที ในเวลานั้นเราเห็นเนหะมีย์ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของกำแพงเมืองและประชาชนที่อยู่ในนั้นจะต้องปลอดภัย เพราะว่ากำแพงพึ่งจะสร้างเสร็จ การขัดขวางก็ยังไม่ได้หมด จึงได้วางกำลังไว้ในการดูแลประตูเมืองอย่างแข็งแรง ให้ลั่นดานประตูเอาไว้จนกว่าแดดจะร้อน เนหะมีย์สั่งอย่างชัดเจน เนหะมีย์ยังได้มีการจัดระบบฐานข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มในเวลานั้นด้วย เพราะว่าได้มีประชาชนที่กลับมาก่อนหน้านี้แล้วถึงสองรุ่น  เนหะมีย์จึงได้ให้ทำสำมะโนครัวประชากรเชื่อสายขึ้น มีการแบ่งงานให้กับพวกเลวีและผู้รับใช้ประจำพระวิหารด้วย

2.2 ระบบที่สร้างแรงจูงใจ (นหม.7:3-4)
ระบบที่ดีไม่เพียงแต่มีความชัดเจนแต่ยังเป็นระบบที่สร้างแรงจูงใจให้ทำตามระบบด้วย การสร้างแรงจูงใจให้คนทำตามระบบนั้น ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของผู้นำ แต่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ทำตามระบบนั้น เราเห็นเนหะมีย์ให้ประชาชนเฝ้ากำแพงที่อยู่หน้าบ้านของตนเอง เพราะถ้ามีคนบุกเข้ามาที่หน้าบ้านใครบ้านนั้นก็จะปกป้องและต่อสู้ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเท่านั้น แต่เพื่อตัวเองก่อน เนหะมีย์ใช้กลไกลทางธรรมชาติ  ดังนั้นเองเมื่อผู้นำจะคิดระบบอะไรขึ้นมาจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับไม่ใช่เพื่อผู้นำจะได้รับ  เนหะมีย์นึกถึงประชาชนเป็นหลัก จัดทำระบบต่างๆ ก็เพื่อประชาชนที่จะได้รับ ไม่ใช่เพื่อตนเอง

เราเห็นผลที่เกิดขึ้น นอกจากกำแพงเยรูซาเล็มจะสร้างเสร็จใน 52 วันแล้ว ในข้อ 73 ยังบอกว่าแต่ละคนได้กลับไปอาศัยตามหัวเมืองของเขาอย่างปกติสุข
เราต้องมาช่วยกันสร้างคนและระบบที่ดีให้เกิดขึ้นในครริสตจักรเพื่อจะทำให้คริสตจักรเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น