19 กันยายน 2554

อดอาหารอธิษฐาน

การอดอาหารอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการอธิษฐานแบบปกติทั่วไปแล้ว การอดอาหารอธิษฐาน ก็เพื่อต้องการมีเวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้น และเป็นการวิงวอนต่อพระเจ้า ซึ่งการอดอาหารนั้น มีการทำกันมาตั้งแต่สมัยธรรมบัญญัติ เราสังเกตเห็นไ้ด้ในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อมีการอดอาหารร่วมกับการอธิษฐานเราก็มักจะเห็นว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนั้น

คริสเตียนจึงนิยมอดอาหารในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเ้จ้าเป็นพิเศษ หรือต้องการแสวงหาคำตอบบางอย่างจากพระเจ้า หรือต้องการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าในบางเรื่องบางอย่าง หรือต้องการให้พระเจ้ารักษาอาการเจ็บป่วย หรือเรื่องอื่นๆ ที่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจนั้น ก็จะใช้วิธีการอดอาหาร หรือในบางครั้งการอดอาหารและอธิษฐาน จะกระทำต่อเมื่อได้อธิษฐานแบบปกติไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบหรือการเปิดเผยจากพระเจ้าก็มักจะใช้วิธีการอดอาหารและอธิษฐานด้วย

ในหลายปีที่ผ่านมาผู้รับใช้พระเจ้า ศิษยาภิบาลของคริสตจักรต่างๆ ผู้นำองค์กร ในประเทศไทยได้รวมตัวกันเพื่ออธิษฐานอวยพรประเทศไทยและได้ขยายวงออกไปสู่สมาชิกในคริสตจักร รวมถึงได้จัดให้มีการอดอาหารและอธิษฐานอวยพรประเทศไทยของเราต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการกำหนดให้มีวันสำหรับที่คริสเตียนทุกคณะนิกายที่อยู่ในประเทศไทยมารวมตัวกันอธิษฐานอวยพรประเทศไทย จนกลายเป็นวันรวมพลังอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ซึ่งเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า "วันอธิษฐานแห่งชาติ"

ก่อนที่จะถึงวันอธิษฐานแห่งชาติ คริสเตียนไทยทั้งประเทศจะร่วมใจกันอดอาหารเพื่ออธิษฐานเผื่อประเทศไทยตามหัวข้อต่างๆ ที่เป็นเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ หรือสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลานั้น อีกทั้งยังมีหัวข้อที่เราต้องการเห็นพระเจ้าอวยพรประเทศไทยของเราอย่างไรบ้าง โดยจะมีการอดอาหารอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลา 40 วันและในแต่ละวันก็จะมีบทเรียนให้ศึกษา เรียกว่าบทเรียนเฝ้าเดี่ยว ในช่วงแรกๆ ของการอดอาหารไม่ได้กำหนดช่วงที่แน่นอน แต่มาระยะหลังๆ ได้กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนเหมือนๆ กันทุกปี เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและเพื่อให้คริสตจักรต่างๆ ได้จัดโปรแกรมให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ ซึ่งมีการกำหนดช่วงเวลาเอาไว้ สำหรับการอดอาหาร โดยเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน ของทุกปี และกำหนดให้วันอธิษฐานแห่งชาติ เป็นวันอาทิตย์ถัดไป

การจัดงานวันอธิษฐานแห่งชาตินั้นได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ซึ่งใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา รูปแบบการจัดการรวมพลังอธิษฐานได้จัดให้มีการเดินอธิษฐานไปตามที่ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น

ในปี 2009 ได้จัดเดินอธิษฐานในกรุงเทพฯชั้นใน คือเริ่มต้นขบวนที่หน้าโรงแรมเซ็นทรัลแกรน ออกเดินไปตามถนนราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกประตูน้ำ มุ่งหน้าสี่แยกราชเทวี เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกราชเทวี มุ่งหน้าสี่แยกปทุมวัน มุ่งหน้าตรงกับมายังจุดเริ่มต้นที่หน้าโรงแรมเซ็นทรัลแกรน และมารวมพลังอธิษฐานอวยพรประเทศไทยที่หน้าโรงแรม

ต่อมาในปี 2010 ที่ผ่านมา ได้ไปใช้สถานที่ใต้สพานพระราม8 โดยจัดรูปแบบเช่นเดียวกับปี 2009 คือจัดขบวนเดินอธิษฐานโดยเริ่มต้นที่ท้องสนามหลวง เดินผ่านหน้าวัดพระเเก้ว เลี้ยวซ้ายไปตามถนน ผ่านหน้าศาลอาญาเดิม มุ่งหน้าไปสะพานพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าโดยใช้บรรใดด้านข้าง และไปลงบรรใดด้านฝั่งธน เดินลอดใต้สะพานไปยังใต้สะพานพระราม8 ไปรวมตัวกันอธิษฐานที่นั่น

สำหรับปีนี้การอดอาหารและอธิษฐานก็จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมนี้และไปสิ้นสุดในวันที่ 9 พฤศจิกายนเช่นทุกปี

ในปีนี้คณะกรรมการเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือเฝ้าเดี่ยวขึ้นมาจำนวน 50,000 เล่ม เพื่อเเจกฟรีให้กับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศ คริสตจักรใดต้องการหนังสือเฝ้าเดี่ยว สามารถติดต่อขอรับ หรือต้องการให้จัดส่งให้ (มีค่าจัดส่ง) ติดต่อที่ อ.ขจร ภูพาน โทรฯ 088-553 5315 หรือส่งอีเมล์ไปที่ churchofpeace2010@gmail.com เพื่อจะได้ดำเนินการให้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

คณะกรรมการอธิษฐานอวยพรประเทศไทยฝากขออภัยในความล่าช้าของคู่มือเฝ้าเดี่ยวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

และสถานที่จัดงานวันรวมพลังอธิษฐานอวยพรประเทศไทยหรือวันอธิษฐานแห่งชาติ กำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน มีความประสงค์ที่จะใช้สถานที่ที่อยู่กลางๆเมือง ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อการติดต่อและจัดเตรียมสถานที่ด้วยครับ

ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านในการเตรียมตัวและเตรียมใจในการร่วมใจกันอดอาหารและอธิษฐานอวยพรประเทศไทยของเราด้วยกัน เพื่อให้พระเ้จ้าทรงโปรดนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งเห็นการอวยพรของพระเจ้ามายังคริสตจักรต่างๆ ในประเทศไทย ให้เห็นการเจริญเติบโตมากขึ้น และมีคนไทยมาเชื่อวางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น