12 สิงหาคม 2554

หมาป่าในคราบแกะ


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2011

พระธรรม มัทธิว 7:15-23
พระธรรมก่อนหน้านี้ พระเยซูได้บอกว่าทางไปสวรรค์นั้นก็คับแคบ คนหาพบก็มีน้อย อุปสรรคมากมาย ส่วนทางไปสู่ความตายนั้นก็กว้างใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มาถึงพระธรรมตอนนี้ พระเยซูได้ขยายความของคำว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือ การล่อลวงของผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ หรือคำสอนเท็จ พระเยซูบอกว่าพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนั้นนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในร้ายกาจดุดหมาป่า ซึ่งเราจะได้เห็นว่าหมาป่าในคราบของแกะจากพระธรรมตอนนี้เป็นอย่างไร เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 4 ประการ คือ

1.โกหกหลอกลวง (ข้อ15)
ผู้เผยพระวจนะ คือ ผู้สื่อสารพระประสงค์ของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ แต่ผู้เผยพระวจนะเท็จ คือผู้ที่อ้างว่าพระเจ้าใช้ตนเองให้มาพูดโดยที่พระเจ้าไม่ได้ใช้ หรือพูดตามใจตนเอง ตามความรู้สึกของตนเอง ซึ่งพระเยซูบอกว่าจะมีเกิดขึ้นมากมาย ในอดีตมีลัทธิสอนผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลัทธิยูดาห์ ที่สอนว่า ความรอดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านการเข้าสุหนัตและประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วย  อ.เปาโล ได้เตือนว่าให้ระวังตัวให้ดี เพราะว่าจะมีสุนัขป่าเข้ามาในหมู่พวกท่าน (กจ.20:28-30) ในปัจจุบันก็มีลัทธิสอนผิดแพร่ขยายไปทั่วโลก เช่น มอร์มอน พยานพระยะโฮวาห์ มูนนี่  เป็นต้น ดังนั้นเราต้องระมัดระวังคำสอนที่ผิดไปจากพระคัมภีร์  อ.เปาโลได้เตือนทิโมธี ให้เป็นคนหนักแน่นมั่นคง อดทน ทำหน้าที่ให้สำเร็จ (2ทธ.4:3-5) (2ทธ.3:5-7) ผู้เลี้ยงต้องสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้ชัดเจน   เราต้องตรวจสอบคำเผยพระวจนะที่เราได้ยินหรือมาถึงเรา โดยดูว่าขัดแย้งกับหลักการพระคัมภีร์หรือไม่ ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องยืนหยัดแม้ว่าจะต้องเสียประโยชน์ สั่งสอนพระวจนะอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าอาจจะมีบางคนไม่ชอบ

2.ภายนอกดูดีแต่ภายในร้ายกาจ (ข้อ15, 22)
พวกสอนเท็จเป้าหมายสูงสุดของพวกเค้าคือการทำลายฝูงแกะของพระเจ้า แรงจูงใจภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้าย ภายนอกดูก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนทั่วไป อาจจะดูดี สุภาพ น่านับถือ แต่ภายในตรงกันข้าม อ.เปาโล บอกว่า จะแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมเป็นรับใช้ของความชอบธรรม (2คร.11:13-15) มี 2 สิ่งที่เราต้องตระหนัก

2.1 ดูเพียงรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ (ข้อ15)
ภายนอกอาจจะดูสุภาพเรียบร้อย ดูดี น่าไว้วางใจ น่าศรัทธา น่าให้ความเคารพนับถือ เช่นแต่งตัวดูดี พูดจาดี มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น เราก็เคยได้ยินข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วว่า โจรใส่สูทผูกไท ขับรถเก๋งคันหรูบุกเข้างัดบ้าน เราไม่ควรมองดูเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น พระคัมภีร์บอกว่า เขานุ่งห่มดูแกะ หมายถึงดูผิวเผิน หรือภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่เชื่อพระเจ้า  พระคัมภีร์บอกว่า พวกผู้เผยพระวจนะเท็จเป็นเหมือนหลุมศพที่ฉาบปูนขาว (อสค.13:1-10) ซึ่งดูภายนอกสวยงามดีแต่ภายในบรรจุศพที่เน่าเปลื่อยเอาไว้ ดังนั้นเราจึงดูแต่เพียงภายรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้

2.2 ดูเพียงการกระทำไม่ได้ (ข้อ22)
พระคัมภีร์บอกว่า เขาร้องแก่เราว่า ข้าพระองค์ได้กล่าวพระวจนะ ได้ดขับผีออก ได้กระทำการอัญจรรย์ ในนามของพระองค์ มิใช่หรือ คนมากมายได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่ใช่พวกสอนผิด แม้กระทั่งผีก็ยังทำการอัศจรรย์ได้ เราไม่สามารถดูเพียงการกระทำของเขาได้ เพราะว่าเขาอาจจะกระทำเหมือนกับที่คริสเตียนทำ แต่การกระทำของเขามีบางอย่างซ่อนอยู่ภายใน  คริสเตียนไม่ได้ปฏิเสธการอัศจรรย์ หรือว่า ต่อต้าน แต่เราต้องตรวจสอบให้ดีว่าแหล่งที่มาของการอัศจรรย์นั้นมาจากไหน การอัศจรรย์มารซาตานก็ทำได้ มันสามารถแสดงหมายสำคัญใหญ่  (วว.13:13-15) ในยุคสุท้ายจะมีการอัศจรรย์มากมายหลายอย่างเกิดขึ้น จะมีสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้น  อย่าดูเพียงการกระทำภายนอกเท่านั้น

3. ดูผลที่ปลายทาง (ข้อ16-23)
พระเจ้าให้ดูที่ผลของมันว่าเป็นอย่างไร ต้นไม้ดีก็ย่อมให้ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว ไม่ว่าคนจะกระทำอย่างไร แต่ท่าทีภายในมันจะแสดงออกมาให้เห็นในวันสุดท้าย หรือที่เรียกว่า ธาตุแท้ก็ปรากฎให้เห็นในที่สุด  ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จก็จะแสดงออกมาให้เห็นในที่สุด วันหนึ่งคราบของแกะที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกก็จะหลุดออกไป ผลที่ปลายทางจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า อะไรคือของจริงของปลอม  เราต้องทำด้วยท่าทีที่ถูกต้อง เพื่อว่าวันหนึ่งผลที่ปรากฎออกมาจะเป็นผลที่ดีและยั่งยืน ถ้าเราสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับสมาชิก ให้กับลูกแกะของเรา วันหนึ่งเมื่อเข้าเผชิญกับปัญหาเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยการยึดพระวจนะเป็นหลัก 

เราควรให้ความสำคัญกับการสอนสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า เราต้องเรียนรู้จักพระวจนะของพระเจ้าให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้เราเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับคนที่อยู่รอบข้างเรา ให้เราระมัดระวังที่จะไม่อ้างพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

พระเจ้าอวยพรครับ

1 ความคิดเห็น: