10 มิถุนายน 2554

บทบาทในสังคม

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2011

พระธรรม โคโลสี 4:2-6
            พระวจนะของพระเจ้าสอนเราอย่างสมดุลย์อยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดหรืออยู่ที่ใดพระเจ้าก็จะสอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างสมดุลย์ สอนให้เรารู้จักบทบาทของตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เมื่อเราทำตามบทบาทที่พระเจ้าสอน เราก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระวจนะได้สอนเราถึงบทบาทในครอบครัวมาแล้ว และสอนให้เราเห็นถึงบทบาทในที่ทำงานมาแล้ว เท่านั้นยังไม่พอพระเจ้ายังสอนให้เรารู้จักบทบาทในสังคมอีกด้วย เพราะพระเจ้ารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะในบ้านและที่ทำงานเท่านั้น เรายังต้องอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นอีกด้วย อย่างไรก็ตามไม่ว่าที่บ้านหรือว่าที่ทำงานต่างก็ถือว่าเป็นสังคมย่อยสังคมหนึ่งด้วย ดังนั้นให้เรามาดูด้วยกันว่าบทบาทของคริสเตียนเราในสังคมจะต้องทำอย่างไรบ้าง
            1. อธิษฐานเผื่อสังคมและชุมชน (คส.4:2)
            พระคัมภีร์บอกว่า “จงขะมักเขม้นอธิษฐาน” บทบาทแรกของเราคือการอธิษฐาน คริสเตียนมีหน้าที่ต้องอธิษฐานเผื่อสังคมและชุมชนที่เราอยู่ ไม่ว่าที่นั่นจะเป็นที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงาน หรือว่าในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ รวมทั้งอธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่เราผูกพันตัวด้วย นี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้เทลงมาในสังคมนั้น คำว่าอธ้ษฐานอย่างขะมักเขม้น หมายถึงการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อ  คริสตจักรสมัยแรกได้ขะมักเขม้นในการอธิษฐานอย่างมาก (กจ.1:14. รม.12:12) ทำไมถึงต้องขะมักเขม้นในการอธิษฐาน ก็เพราะว่า เรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ  นางฮันนาอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรนอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องด้วยนางเป็นทุกข์เพราะไม่มีบุตร (1ซมอ.1:10)  พระคัมภีร์ยังใช้คำว่า “เฝ้าระวัง” ซึ่งหมายถึง ตื่นตัวอยู่เสมอ  ไม่ใช่เพียงแต่อธิษฐานขออย่างเดียว แต่ต้องขอบพระคุณด้วย เป็นการขอบคุณล่วงหน้า ไม่ต้องรอให้ได้รับคำตอบก่อน
            2. อธิษฐานเผื่อผู้นำและงานรับใช้ (คส.4:3-4)
            บทบาทของคริสเตียนไม่เพียงอธิษฐานเผื่อสังคมและชุมชนเท่านั้น อ.เปาโลยังได้บอกต่อไปว่า ให้อธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อให้พระเจ้าเปิดประตูไว้สำหรับข่าวประเสริฐ  ดังนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำและงานรับใช้ของผู้นำมากๆ เพื่อให้พระเจ้าปกป้องและเปิดประตูให้ข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไป อ.เปาโลวิงวอนให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อท่านอย่างมากๆ (รม.15:30, อฟ.6:19) เราต้องอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยง หัวหน้าแคร์ หัวหน้าหน่วย ผู้นำทุกระดับ รวมทั้งอธิษฐานเผื่อกันและกันด้วย  ผู้นำเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคน
            3. สำแดงชีวิตที่เป็นแบบอย่าง (คส.4:5-6)
            คริสเตียนคือคนที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว ดังนั้นการดำเนินชีวิตต้องไม่เหมือนเดิม คนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทุกวัน คริสเตียนชีวิตต่อสังคมอย่างไรบ้าง
            3.1 โดยใช้สติปัญญา (คส.4:5)
            แม้เรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเรายังต้องอยู่ในสังคมต่อไป เราไม่ได้แยกตัวออกไปอยู่ในป่า หรือไปตั้งชุมชนขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาป ความอิจฉาริษยา การเอารัดเอาเปรียบ พระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าให้เราเข้าไปอยู่ท่ามกลางหมาป่า (มธ.10:16) เราต้องฉลาด เราก็ต้องดำเนินชีวิตโดยการใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าเตือนเราให้ดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา (อฟ.5:15) เพราะว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยกลอุบายและการล่อลวงของมารซาตาน เพื่อเราจะได้มีชัยชนะในทุกสถานะการณ์ เมื่อเราดำเนินชีวิตโดยสติปัญญาเราก็จะปลอดภัย (ยก.3:13, 17) คนที่อยู่ในทางพระเจ้าก็จะมีปัญญาและใจอ่อนสุภาพ
            3.2 โดยการฉวยโอกาส (คส.4:5)
            คำว่า “ฉวยโอกาส” ในภาษาเดิมแปลว่า “ไถ่เวลาคืนมา”  เราเห็นคำอุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนไข่มุกหรือขุมทรัพย์ใครที่ค้นพบก็จะซ่อนเอาไว้แล้วกลับไปขายสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่แล้วเอามาซื้อขุมทรัพย์นั้น (มธ.13:44-46) ทำไมเราต้องฉวยโอกาส ก็เพราะว่าในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดี เป็นกาลที่ชั่ว เราต้องรีบพาคนออกจากอำนาจมืดของมาซาตาน (อฟ.5:16) เปโตรเป็นนักฉวยโอกาสคนหนึ่ง (กจ.2:14, 41)
            3.3 โดยคำพูดที่เหมาะสม (คส.4:6)
            การสำแดงชีวิตอีกประการหนึ่งคือการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับแต่ละคนและเต็มไปด้วยความเมตตา สะท้อนความดีที่อยู่ภายในออกมาเป็นคำพูด คำพูดของเราต้องเป็นคำแห่งการหนุนน้ำใจ ให้กำลังใจ พูดแง่บวก สุภาพอ่อนโยน เป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดความหวังใจ เกิดกำลังใจ ทำให้คนมีชีวิต พระคัมภีร์บอกว่า “เป็นคำพูดที่ปรุงด้วยเกลือ” คำพูดของเราต้องประกอบไปด้วยพระคุณและเมตตา (ลก.4:22) เราต้องเลิกโกหกและหันมาพูดความจริงต่อกัน (อฟ.4:25) เพราะว่าคำพูดโกหกไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพูดความจริงต่อกันจะช่วยเสริมสร้างมากกว่า และทำให้เกิดผลดีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
            ดังนั้นเราต้องทำบทบาทของเราอย่างถูกต้องและดีที่สุด ถ้าเราอยากเห็นสังคมและชุมชนที่เราอยู่มีความสงบสุข มีความเจริญเราต้องอธิษฐานเผื่อสังคมของเรา เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราทั้งงานรับใช้ที่ผู้นำทำอยู่ รวมทั้งผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหลายด้วย และสำแดงชีวิตที่เหมาะสม (สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น