19 พฤษภาคม 2554

พระเจ้าทรงรักทุกคน

                          ขอบคุณในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเสมอ พระองค์ไม่เคยหยุดรักเราเลยแม้ว่าเราจะบกพร่องหรือว่าขัดสนยากจน พระองค์ก็ยังคงรักเราเหมือนเดิม ความจริงผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งรักเรามากขึ้นด้วยซ้ำที่เห็นเราอ่อนแอ หรือว่าขัดสน พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาต่อเราเสมอ พระองค์ทรงกรุณาต่อหญิงม่ายและลูกกำพร้าเป็นพิเศษ พระองค์จะทรงประทานกำลังกับผู้ที่อ่อนกำลัง พระองค์จะทรงประทานทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ให้กับผู้ที่ขัดสนที่เดินอยู่ในทางของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

              พระเจ้าเป็นเหมือนพ่อแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกของตนอย่างดีที่สุด ชนิดที่เรียกว่า มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยที่เดียว ความรักของพระเจ้าเราสามารถดูได้จากความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น เพราะเนื่องจากความพ่อแม่ของเราเป็นคนบาปได้เสื่อมไปจากพระสิริของพระเจ้า หรือเสื่อมไปจากพระลักษณะของพระเจ้า ทำให้ความรักที่พ่อเเม่แสดงออกมานั้นอาจจะเจือปนไปด้วยความคิด ความรู้สึก หรืออาจจะเจือปนไปด้วยอารมณ์ของตนเอง ทำให้ลูกๆอาจจะเข้าใจหรือแปลความหมายความรักของพ่อผิดไป จนบางครั้งเวลาพูดถึงความรักของพระเจ้าเปรียบเหมือนความรักของพ่อแม่ทำให้บางคนเกิดความกลัว หรือเข็ดขยาด เพราะคิดว่าความรักของพระเจ้าจะรุนแรงและเจ็บปวด หรือโหดร้ายเหมือนกับความรักที่พ่อแม่แสดงออก ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าพระเจ้าไม่เหมือนพ่อแม่ของเราที่เป็นคนบาป พระองค์เป็นพระเจ้าที่ปราศจากบาป ความรักของพระองค์จึงแตกต่างจากความรักของพ่อแม่ของเราอย่างมาก เป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นความรักที่ไม่จดจำความผิด เป็นความรักที่เสียสละ และเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะ หรือชายหญิง หรือเด็กผู้ใหญ่ หรือรวยจน แต่เป็นความรักที่ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

              ถ้าหากท่านใดต้องการที่อยากจะสัมผัสความรักของพระเจ้า ผมอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาแสวงหาความรักของพระองค์ ด้วยการอธิษฐานขอให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของท่าน ให้พระเจ้าเติมความรักของพระองค์ให้เต็มในหัวใจของท่านสิครับ แล้วท่านจะพบว่าความรักของพระเจ้านั้นอัศจรรย์จริง

               หากท่านต้องการจะศึกษาเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญที่คริสตจักรแห่งสันติภาพ (โรงเรียนบางกะปิ ตรงข้ามนิด้า) ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-6987 452 หรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านของท่านก็ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น