04 มกราคม 2556

จัดแผนการชีวิตพิชิตปี 2013


สรุปคำเทศนา  อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012
ข้อพระคัมภีร์  สดุดี 90:12
อ.งามพันธ์ พิมพ์พรรณ์

สดุดี 90 เป็นคำอธิษฐานของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า หลังจากที่โมเสสได้นำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์จำนวนกว่า 2 ล้านคน  และวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร ประมาณ 40 ปี  คนที่ออกมาจากประเทศอียิปต์นั้น ส่วนใหญ่ได้เสียชีวิตและคนรุ่นใหม่กำลังเดินทางไปสู่แผ่นดินคานา  ในคำอธิษฐานของโมเสสได้สรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้สร้างผู้ทรงสภาวะนิรันดร์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลและท่านได้เปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอนิจจัง  ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นเหมือน ความฝัน เป็นเหมือน หญ้า เป็นเหมือน เสียงถอนหายใจ อิสยาห์ 40.6-8 ก็ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า ...เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้า และ บรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้งไป และดอกก็ร่วงโรยไป  เพราะโลกนี้ไม่มีบ้านอันถาวรของมนุษย์  แต่พระเจ้าทรงรักพวกเขาเช่นเดียวกับบิดาที่มีความรักและเอ็นดูบุตร ฉธบ 1:31 สิ่งที่อิสราเอลต้องทำในช่วงเริ่มต้นปีใหม่คือการมองย้อนกลับไปดูในอดีต ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขาอย่างอัศจรรย์  และทรงเลี้ยงดูพวกเขาตลอดเวลาในถิ่นทุรกันดาร  พวกเขากลายเป็นประชาชาติที่มีจำนวนมหาศาลดุจดังดวงดาวในท้องฟ้า ตามพระสัญญาของพระเจ้า นับวัน เพื่อให้รู้ตัวว่าเวลาบนโลกนี้มันสั้นจะได้คอยเตือนตัวเอง ให้รู้คุณค่าของเวลาและไม่หลงเพลินไปกับระบบของโลก เราจึงควรตอบสนองอย่างมีปัญญาด้วยการนับวันคืนชีวิตของเรา และใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด
เราจะมีหลักการจัดแผนการชีวิตพิชิตปี 2013 เพื่อเรียนรู้คุณค่าของเวลาอย่างมีปัญญาตามที่พระเจ้าปรารถนาได้อย่างไร ขอนำหลักการจากพระวจนะพระเจ้ามาใช้ 4 ประการคือ

หลักการที่ 1 มีนิมิต สภษ 29:18 นิมิต หมายถึง ความฝัน หรือภาพที่เกิดขึ้นในสมองและอยากจะเห็น และจะทำให้สำเร็จ  นิมิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยหรือสำแดง ชีวิตที่ปราศจากพระเจ้านั้นว่างเปล่า  ไร้ความหมาย  ไร้เป้าหมายเมื่อพระเจ้าได้ทรงเลือกและทรงเรียกเรามาแล้ว   พระองค์ทรงประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตที่มีนิมิต มีเป้าหมาย  และเป็นนิมิตที่มีคุณค่า  ฉะนั้น ชนชาติที่ไม่มีนิมิตที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้า ก็ไร้ความหวัง เราจึงควรดำเนินชีวิตด้วยนิมิต และควรทำให้คนอื่นมีนิมิตด้วย ความเชื่อจะทำให้เราได้เข้าส่วนกับนิมิตของพระเจ้า  กจ 20:24 หลังจากที่ อ.เปาโล กลับใจมาเชื่อพระเจ้า เขาได้ถวายชีวิตที่เหลืออยู่  มีนิมิต  มีเป้าหมายใหม่เพื่อพระคริสต์  มธ 28:19-20 คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กำชับมาถึงเราทุกคนที่เป็นคริสเตียน  ทุกชาติ  ทุกภาษา  ทุกสถานภาพของชีวิตในโลกนี้  ท่านต้องมีนิมิตเพื่อข่าวประเสริฐด้วย เราต้องมีนิมิตเดียวกับพระเยซูคริสต์ 2คร 5:9, 1คร15:58 เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราได้รับชีวิตใหม่เราไม่ได้ถูกเรียกว่า คนบาป อีกต่อไป  แต่ทรงเรียกเราว่าเป็น บุตร ของพระเจ้า  เราตั้งเป้า (นิมิต) ของเราในปีข้างหน้าที่จะมาถึงอย่างไร  เราอยากรับใช้อะไรบ้างในคริสตจักร   การนำวิญญาณ   การเป็นพี่เลี้ยง  การอภิบาลดูแลคน   การเทศนา   การสอน   มีส่วนในการเป็นนักร้อง  เล่นดนตรี  นำนมัสการ   เดินถุงถวาย   อธิษฐาน   ฯลฯ  (ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นผู้ใส่นิมิตลงในหัวใจของท่าน)

หลักการที่ มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง (ยก 4:13-15) head  ความคิด  heart จิตใจ hand  การกระทำ มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางให้เราทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้า  (รม14:12)เราคิดอะไรไว้เยอะแยะมากมาย  แต่เราต้องให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางในสิ่งที่เราทำและคิดเราต้องอธิษฐานให้พระเจ้ารับรอง  งานทุกอย่างเป็นงานรับใช้พระเจ้า  งานในคริสตจักร  งานในบ้าน  หรือในที่ทำงาน  เราจะทำอย่างสัตย์ซื่อเพราะเป็นการรับใช้พระเจ้าทั้งนั้น  (อฟ 6: 5-6) ให้พระเจ้านำหน้าเรา  ขอให้เรายอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเรา แล้วพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเราราบรื่น สภษ 3:5-6  ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นชีวิตที่คิดถึงผู้อื่นก่อน    เราต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ถูกต้อง มธ 6:33

หลักการที่ 3 พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยน 15:26-27) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเหลือ...ทรงเป็นที่ปรึกษา ...หนุนใจ..และเสริมกำลังพระวิญญาณจะทรงสอน ให้ความกระจ่างแก่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าเราในทุกก้าว กจ 20:22-23 เราต้องพร้อมที่จะเคลื่อนไปตามการทรงนำเหมือน อ. เปาโล  การปรึกษากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ สดด119:24,สดุดี 119:1-3 เราต้องอ่านพระวจนะอย่างใคร่ครวญ  อ่านเป็นประจำ อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ พระเจ้า+เรา+ความเชื่อ = ทุกสิ่งเป็นไปได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมเสมอที่จะที่จะพูดคุยกับท่านให้คำปรึกษา  สอน  เพื่ออนาคตและความหวังใจแก่เรา สดด 32:8 พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาให้เราทุกคนเข้ามาหาพระองค์ทรงมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เชื่อทุกคนได้  ทรงจัดเตรียมสิ่งดีมากมายสำหรับเรา 1คร2.9  เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการนำชีวิตของเราในทุก ๆ วัน ถ้าเราดำเนินตามเนื้อหนัง เนื้อหนังนำเราไปสู่ความตาย แต่พระวิญญาณนำเราไปสู่ชีวิต 

หลักการที่ 4  คาดหวังความสำเร็จ (ชัยชนะ) ยน 16:33 พระเยซูได้ประกาศให้โลกได้รู้ว่า  งานของพระองค์สำเร็จแล้วที่ไม้กางเขน  ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย  เหล็กในแห่งความตายพ่ายแพ้แล้ว  ทรงฟื้นคืนพระชนม์  เราจึงมีชีวิตใหม่  คริสเตียนคือผู้ที่อยู่ฝ่ายผู้มีชัยชนะ  เรียนรู้ที่จะรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้า เพื่อจะมีกำลังในการต่อสู้กับเนื้อหนัง ความบาป การถูกล่อลวงทางความคิด  ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง  และอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณ  ตัวอย่าง ดาวิดถูกไล่ล่าจากศัตรู และคาดหวังถึงการช่วยกู้จากพระเจ้า ท่านตระหนักว่าทุกชัยชนะมาจากการช่วยกู้ของพระเจ้า  ความรอด  ความช่วยเหลือ  สวัสดิภาพ  ความรุ่งเรือง  สุขภาพและชัยชนะ ฯลฯ  วันนี้ท่านคาดหวัง  ชัยชนะ  ความสำเร็จในการเดินติดตามพระเจ้า หรือไม่  พระองค์ได้ทรงเตรียมพระพรนานาประการให้กับท่านแล้ว  โดยความเชื่อและการดำเนินชีวิตตามพระวจนะ   จะสำแดงเป็นประสบการณ์จริงในโลกที่ท่านอาศัยอยู่  พระพรจะเปลี่ยนชีวิตที่พ่ายแพ้ให้มีชัยชนะ  เปลี่ยนชีวิตที่หมดหวังให้มีความหวังอยู่เสมอ  เปลี่ยนชีวิตที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพดี  เปลี่ยนชีวิตที่ขัดสนให้มีพอเพียงและเกินพอที่จะทำสิ่งดี ๆ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า  ขอให้ท่านมีความชื่นชมยินดีรับพระพร  มีชัยชนะและมีชีวิตฉายแสงแห่งพระสิริเป็นคำพยานที่ดีสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า  ตลอดปี 2013 นี้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ

ขอพระเจ้าอวยพรครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น