11 พฤษภาคม 2555

คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้นำ

หากจะกล่าวว่า "ความสำเร็จหรือความล้มเหลว" ของทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำก็ว่าได้ หรือจะกล่าวว่า "ผู้นำ" คือ "กุญแจ" ที่จะไขเปิดประตูออกไป แต่ "กุญแจ" ที่จะไขประตูนั้น มีทั้งลูกที่ไขไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้นำแต่ละท่าน

ถ้าหากท่านต้องการเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำที่ีประสบความสำเร็จ จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร ด้านไหนบ้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น