11 พฤษภาคม 2555

ขอบคุณพระเจ้า


ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับพวกเราในค่ายที่พวกเรา 2 คริสตจักรได้ร่วมกันจัด เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าท่ามกลางพวกเรา ทำให้เราต่างก็เต็มไปด้วยพระพร อัดแน่นไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า เต็มอิ่มไปด้วยการนมัสการทั้ง 3 วัน 2 คืน สุขสนุกสนานกับกีฬาและสันทนาการ
หลายคนบอกว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง ไม่อยากจากกันเลย อยากจะอยู่ด้วยกันให้นานกว่านี้อีก ขอบคุณพระเจ้าที่ชาวค่ายผูกพันกัน
เราต่างก็มีเป้าหมายที่และสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเรา ที่เราจะกลับมาแล้วเราจะทำร่วมกันเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า พวกเราเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวค่ายและสมาชิกของคริสตจักรแห่งพระคุณและคริสตจักรแห่งสันติภาพ ให้มีชีวิตที่เกิดผลในทุกๆด้านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น