04 ตุลาคม 2554

ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2011

พระธรรม เนหะมีย์ 11:1-12:26
อิสราเอลได้มากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยการนำของเนหะมีย์ ตั้งแต่เริ่มกลับมาสร้างกำแพงเยรูซาเล็มที่ปรักหักพัง จนสำเร็จในระยะเวลาเพียง 52 วันเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ แต่เนหะมีย์ไม่ได้มองความสำเร็จเพียงแค่กำแพงถูกสร้างเสร็จ แต่เนหะมีย์มองกว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการรักษาความสำเร็จเอาไว้ต่างหาก เนหะมีย์จึงได้วางคนเอาไว้ตามที่ต่างๆ ตามของประทานและความสามารถ รวมทั้งการนำชุมชนอิสราเอลรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการทำพันธสัญญาต่อพระเจ้า ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนหะมีย์ตระหนักดีว่ามีพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ เนหะมีย์ยังตระหนักดีอีกว่าความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากตัวเนหะมีย์เท่านั้นยังมีคนอื่นๆ อีกที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งเราจะได้เห็นว่าผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนความสำเร็จมีใครบ้าง
1. ผู้นำ (นหม.11:1, 3, 11)
ทั้งข้อ 1, 3 และ 11 ได้บอกว่ามีกลุ่มผู้นำต่างๆ ที่มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้ กลุ่มผู้นำจึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ถ้าปราศจากผู้นำก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือ ผู้นำจะเป็นผู้ที่นำทิศนำทางที่ควรจะไป ถ้าไม่มีผู้นำสังคมก็จะวุ่นวาย เช่นในสมัยผู้วินิจฉัยที่บางช่วงปราศจากกษัตรย์ประชาชนก็ทำตามใจชอบ (ผวฉ.21:25) ไม่ว่าในสังคมใดก็ตามจะต้องมีผู้นำเสมอ พระเจ้าทำงานผ่านผู้นำ 

2. อาสาสมัคร (นหม.11:1)
นอกจากกลุ่มผู้นำแล้วยังมีกลุ่มของอาสาสมัคร ที่ถวายตัวกันเข้ามาร่วมรับใช้ อาสาตัวเข้ามามีส่วนในงานที่ตนเองสามารถ พระคัมภีร์บอกว่า ประชาชนจับฉลากกันเพื่อหาคน 10% มาอยู่ในเยรูซาเล็ม ทำไมต้องถึงต้องมีการจับฉลากกัน เพราะว่าในเวลานั้น พระวิญญาณยังไม่ได้ลงมาสถิตกับคนของพระเจ้าเหมือนอย่างในสมัยพระคุณเช่นนี้ การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า หรือแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า จะทำโดยการจับฉลาก เราเห็นอาโรนจับฉลากแพะสองตัว (ลวน.16:8)  หรือในบางครั้งการจับฉลากก็เป็นการแบ่งความรับผิดชอบหรือมรดก (กดว.34:13)

3. ทุกคน (หนม.11:3-12:26)
พระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่ 11 ข้อ 3 เป็นต้นไปได้บันทึกชื่อคน ตระกูล พงศ์พันธ์ ต่างๆ เอาไว้มากมาย แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเห็นความสำคัญ พระเจ้าไม่ทอดทิ้งใครสักคนเดียว ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้นำและอาสาสมัครเท่านั้น แต่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนรวมมือกันก็ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้น ทุกคนต่างก็มีส่วนในความสำเร็จของงานพระเจ้าในคริสตจักรเสมอ คจ.จะเจริญเติบโตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในคริสตจักร  เพราะว่าพระเจ้าให้เรามีของประทานที่แตกต่างกันเพื่อเสริมสร้างกัน เราต้องเอาของประทานเหล่านั้นที่พระเจ้าใส่ให้กับเรามาร่วมกันสนับสนุนกันในการรับใช้เพื่อให้เกิดผลสูงสุด อย่าเอาตะลันต์ที่พระเจ้าให้ไปฝังดินไว้

ดังนั้นถ้าหากเราต้องการเห็นงานของพระเจ้าเจริญก้าวหน้า เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการรับใช้ตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเรา (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.churchofpeace2010.org)

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น