28 กรกฎาคม 2554

เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าและสัมมนาพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้
คริสตจักรแห่งสันติภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ประพันธ์ หน่อราช จะมาเทศนาในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายท่านจะสอนเชิงสัมมนาอีก 2 ชั่วโมง หากพี่น้องที่สนใจจะไปรับพระพรร่วมกันก็ขอเรียนเชิญครับ

ประวัติ (ย่อ) อาจารย์ประพันธ์ หน่อราช
อดีตศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยล้านนา จ.เชียงใหม่ ผู้แปลหนังสือเรื่องหมายสำคัญสุดท้าย ผู้เขียนหนังสือ รับพรเพื่อเป็นพร และมีหนังสือที่ท่านแปลอีกหลายเล่ม รวมทั้งยังได้เขียนบทความต่างๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียน (ต้องขออภัยที่ไม่ไ้ด้ใส่ประวัติทั้งหมดของท่านฯ)

คริสตจักรแห่งสันติภาพ
ห้องประชุมโสน อาคาร2 ชั้น 2 โรงเรียนบางกะปิ ตรงข้ามนิด้า ถนนเสรีไท

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 นี้
08.15-09.00 อธิษฐานภาคเช้า
09.00-09.30 เตรียมสถานที่
09.30-12.00 นมัสการ-เทศนา โดยอาจารย์ประพันธ์ หน่อราช
12.00-13.00 อาหารกลางวัน
13.00-15.00 สัมมนาพิเศษ โดยอาจารย์ประพันธ์ หน่อราช
15.00-16.00 จัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น