04 สิงหาคม 2555

คนที่แตกต่าง


สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012

เทศนาโดย อ.คาเลป ไวรี่

พระเจ้าให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้า และพระเจ้าก็ให้เกียรติกับผู้รับใช้ของพระองค์เช่นกัน พระจ้าจะทรงตอบสนองต่อความเชื่อของเขา ที่ไหนมีความเชื่อ ที่นั่นก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดังนั้นให้เราตอบสนองด้วยความเชื่อ
ความเชื่อทำให้สิ่งที่อยู่บนสวรรค์เข้ามาในชีวิตของเราได้ เราถูกเรียกมาให้แตกต่างจากคนอื่น คนอื่นอยู่ในความกลัว พระเจ้าเรียกเรามา และพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา ทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเข้ามาในโลก กจ.1:8 บอกว่า ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่าน เพื่อเราจะได้เป็นพยานไปทั่วโลก เราเป็นตัวแทนไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ เราเป็นเหมือนทูตของพระเจ้าในที่นั้น
เราจะประกาศให้คนทั้งโลกรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นผ่านชีวิตของเรา พระเยซูทรงให้คำสั่งหนึ่งแก่เราก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ใน มธ.28:19-20 บอกว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา เป้าหมายของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลง แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แผนของพระเจ้ามีแผนเดียวคือการนำคนให้กลับมาหาพระเจ้า แผนของเราก็ควรมีแผนเดียวกับพระเจ้า คือการประกาศนำคนกลับมาหาพระเจ้า เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เราในทุกที่ทุกเวลาหรือยัง ให้เรารับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณและก้าวออกไปด้วยความเชื่อ พระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไป (มธ.28:20) พระเยซูสัญญาเช่นนี้เพราะอะไร เพราะว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับไปอยู่กับพระบิดา และจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่กับเรา ให้เราก้าวออกไปเก็บเกี่ยว เพราะว่าข้าวในนาก็เหลืองอร่ามแล้ว (ยน.4:35) ถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว และนี่เป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว ให้เราตระหนักว่าพระเจ้าสามารถใช้เราทั้งหลายได้
เราสามารถใช้ชีวิตของเราในการเป็นพยาน ด้วยการกระทำ คำพูด ความคิด เราสามารถเรียนแบบจากชีวิตของดาเนียลและเพื่อนๆทั้งสามของเค้าได้ (ดนอ.3:16-18, 20-21) ทั้ง ชัครัค เมชาค เอเบดเนโก ที่ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าการลงโทษ หรือความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าก็ตาม ทั้งดาเนียลและเพื่อนๆของเค้าไม่ยอมที่จะกราบไหว้รูปเคารพและไม่ยอมกินอาหารที่ถวายให้กับรูปเคารพแล้ว และเราได้เห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา เราไม่ต้องกลัวไฟที่จะเข้ามาเผาผลาญเรา เพราะไม่มีไฟไหนใหญ่กว่าพระเจ้า ท่าทีของเราต้องถูกต้องเหมือนกับท่านทีของดาเนียลและเพื่อนๆ คนเหล่านั้นไม่ได้มองดูที่ไฟ แต่มองดูที่พระเจ้า มี 2 สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเพื่อนๆ ของดาเนียล
1.พวกเค้าทั้งสามคนมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและต่อกัน ทั้งสามคนมีความสนิทสนมต่อกัน รักผูกพันกัน ให้เกียรติกัน และมีความเชื่อเหมือนกัน เพื่อนที่ดีก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนได้ ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านี้เองทำให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของพวกเขาทั้งสามคน ทำให้พวกเขาผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายมาได้ เช่นเดียวกัน เราก็จะสามารถผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายที่เข้ามาในชีวิตของเราได้เช่นกัน เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและกับพี่น้องในคริสตจักร เราเห็นคริสตจักรในสมัยแรกๆ พวกผู้เชื่อ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามัคคีธรรมด้วยกันทั้งที่คริสตจักรและตามบ้านทุกวันเรื่อยไป (กจ.2:46) ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องทำให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราได้
2. มีวิญญาณที่ถูกต้องและรักษาวิญญาณที่ถูกต้องเอาไว้ เพื่อนๆ ทั้งสามของดาเนียล ไม่ได้มองดูที่ไฟ ไม่ได้บ่นต่อว่า หรือโวยวายว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้กับเรา ไม่ได้บ่นถึงความยากลำบาก ไม่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาหรือไฟที่อยู่ต่อหน้า มากกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (2คร.4:13) เพื่อนๆ ของดาเนียลเชื่อจึงพูดในสิ่งที่เชื่อ ดังนั้นให้เราเชื่อในพระเจ้าและพูดในสิ่งที่เราเชื่อ ให้เราบอกว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ ข้าพเจ้าจึงพูด” คนที่สามารถเอาชนะตัวเองได้คือคนที่ยิ่งใหญ่ เหมือนพระคัมภีร์บอกว่า “บุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ตีเมืองได้” (สภษ.16:32) เราต้องควบคุมตัวเองและจิตใจของเราให้ได้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า (สภษ.18:14) จิตใจที่ชอกช้ำใครจะทนได้เล่า เราต้องระมัดระวังรักษาจิตใจของเรให้ดี
ให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าและผูกพันกับพี่น้องในคริสตจักร ให้เราระมัดระวังที่จะรักษาจิตใจของเรา ท่าทีของเราให้ถูกต้องอยู่เสมอ และเราจะสามารถเผชิญปัญหาต่างและสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะดูใหญ่โตแค่ไหน จงจำไว้ว่า “พระเจ้าของเราใหญ่กว่ามาก”

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น